Gå videre til innhold
Sporveiens kontorbygg i Økernveien 9 på Tøyen.
Sporveiens kontorbygg i Økernveien 9 på Tøyen.

Presseinvitasjon: Sporveien får ny konsernsjef

Dato 16. februar 2023 15:30 – 16:00

Sted Oslo

Styret i Sporveien har ansatt ny konsernsjef. Vi ønsker i den forbindelse å invitere til pressetreff med Sporveiens styreleder, Thor Gjermund Eriksen, og den nye konsernsjefen som overtar etter Cato Hellesjø.

Det er lagt ned et viktig arbeid gjennom mange år for å skape et effektivt og passasjervennlig kollektivsystem i Oslo. I løpet av den siste tiårsperioden har Sporveien bygget en velfungerende integrert konsernmodell og effektivisert virksomheten med 1,2 milliard kroner i årlig effekt.

Det har også skjedd store forbedringer i kollektivtilbudet i Oslo, ved blant annet byggingen og åpningen av helt nye Lørenbanen, elektrifisering av busstilbudet i Oslo gjennom Sporveiens datterselskap Unibuss, og tidenes satsing på trikk i Oslo gjennom det sporveisledede Trikkeprogrammet hvor det er investert over 8 milliarder på opprustning av infrastruktur, trikkebaser og innkjøp av 87 helt nye trikker.

I årene som kommer er det forventet en stor videreutvikling av T-banen i Oslo, som hver eneste dag frakter opptil 400 000 reisende. Blant annet skal Fornebubanen tas i bruk, flere T-banetog kjøpes inn, nytt signalanlegg etableres, flere banestrekninger oppgraderes og mange holdeplasser gjøres universelt tilgjengelige.

Nå har Sporveiens styre ansatt ny konsernsjef for å lede dette arbeidet.

Tid: Torsdag 16.02.2023, kl. 15.30

Sted: Sporveiens hovedkontor, Økernveien 9, på Tøyen i Oslo

På pressetreffet deltar:

  • Thor Gjermund Eriksen, Sporveiens styreleder
  • Den nye konsernsjefen i Sporveien
  • Ola Floberg, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA)

Det tilrettelegges for intervjuer for alle oppmøtte, samt muligheter for foto i relevante omgivelser i etterkant.

Ber om tilbakemelding om deres deltakelse til: ina.helen.ostby@sporveien.com

Kategorier

Kontakter

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Pressesjef +47 481 54 148