Gå videre til innhold
Oppgradert Majorstuen Stasjon: Spor og plattform rettes ut, og stasjonsområdet får flere adkomster fra Slemdalsveien og Sørkedalsveien. Illustrasjon: Team Major
Oppgradert Majorstuen Stasjon: Spor og plattform rettes ut, og stasjonsområdet får flere adkomster fra Slemdalsveien og Sørkedalsveien. Illustrasjon: Team Major

Pressemelding -

– En nøkkelkontrakt for Oslo

Oppgradert Majorstuen stasjon er sikret 500 millioner i statlig støtte, og nå starter konkurransen om hovedentreprisen. – Vi håper på stor interesse for kontrakten, som lyses ut nå i juni måned, sier byggeleder Anders Aamodt.


Med over 70.000 daglige reisende er Majorstuen T-banestasjon et av de største knutepunktene i Norge, nesten på linje med Oslo lufthavn Gardermoen. Når Fornebubanen åpnes i 2029 ventes passasjertallet å stige rundt 30 prosent, til over 90.000 passasjerer daglig.

Dette kan ikke skje uten at Majorstuen Stasjon oppgraderes. Dagens stasjon kan ikke ta unna for ventet trafikkvekst, og uten tiltak går Majorstuen stasjon fra å være en brysom flaskehals til å bli en uhåndterlig propp i T-banesystemet.

Å flette inn 8 nye tog i timen fra Fornebubanen forbi Majorstuen og gjennom sentrumstunnelen blir en umulighet uten oppgradering av stasjonen.

Heldigvis har ikke den politiske uenigheten rundt de 500 millionene i statlig bidrag stoppet oppgraderingsprosessen på Majorstuen. Sporveien har hatt full støtte fra byrådet og miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea, og har jobbet på og sikret fremdrift, uavhengig av dragkampen rundt den statlige bevillingen. I starten av juni kom et bredt stortingsflertall til enighet om å sikre det statlige bidraget.

Kortere stasjonsopphold skal oppnås gjennom flere adkomster til plattformene, og ny gang- og sykkelbru over sporene vest på stasjonen. Sporveien åpner også et hittil stengt verkstedområde for publikum.

Flere adkomster: Oppgradert Majorstuen stasjon skal gjøre det enklere for passasjerene å spre seg på plattformene, slik at stasjonsoppholdene blir like effektive som på Jernbanetorget. Da er flere adkomster avgjørende. Illustrasjon: Team Major

Sporveien og Isachsen er i gang

Arbeidene på Majorstuen er allerede i gang, og det er Isachsen Anlegg som har vunnet kontrakten for forberedende arbeider som utføres frem til hovedentreprisen starter.

De forberedende arbeidene gjelder i hovedsak riving og fjerning av eksisterende bygg og annen infrastruktur samt etablering av et nytt råbygg for ny likeretter. Videre er det mye arbeid med omlegging og flytting av kummer, rør, kabler og utstyr. Alt for å gjøre klart til hovedarbeidene i 2025, som entreprenørene vil kunne konkurrere om i løpet av kort tid. Utlysning for hovedarbeidene blir i løpet juni – altså innen de neste to ukene.

Hovedentreprise

Hovedentreprisen for oppgraderingsarbeidene på Majorstuen stasjon omfatter etter alle praktiske formål en total renovering av hele stasjonsområdet. Det vil bli utskifting av blant annet spor og tekniske utstyr, drenering, plattformer m/ tak, ramper, trapper og kiosk. Det mest iøynefallende vil nok allikevel bli den nye brua som vil krysse vestre del av stasjonen, samt at området åpnes opp ved at det etableres flere adkomster og møteplasser.

– Arbeidene skal utføres fra april 2025 og pågå til forsommeren 2026. Den mest intensive fasen blir totalbruddet med stengt spor i juli-august 2025, men også ukene før og etter totalbrudd blir hektiske med stengte plattformer. Togene kan passere, men ikke stoppe på stasjonen i denne perioden, forteller byggeleder Anders Aamodt.

Klare ambisjoner: Sporveien og byggeleder Anders Aamodt i Oppgradert Majorstuen Stasjon lyser snart ut kontrakten for hovedentreprisen. Foto: Sporveien AS

Byggelederen mener hovedentreprisen på Majorstuen kan bli et utstillingsvindu for entreprenøren som leverer det beste tilbudet.

– Dette er arbeid som veldig mange Oslo-folk vil legge merke til, og Sporveiens klare ambisjon er som alltid å levere på HMS, tid, kost og kvalitet. Da trenger vi en dyktig og profesjonell entreprenør til hovedarbeidene, og vi håper og tror på god interesse for denne kontrakten, sier Aamodt.

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com
+47 90 87 37 86

Fakta om Oppgradert Majorstuen Stasjon:

 • Prosjektet er forankret i en bestilling fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel fra juli 2022
 • "Oppgraderingen skal tilstrebe en kapasitet slik at Fornebubanen kan kjøre med planlagte åtte tog i timen gjennom Majorstuen stasjon når banen åpner, samt å øke frekvensen på Grorudbanen mellom Vestli og Tøyen til åtte tog i timen"
 • Dette skal skje:
  • Spor og plattformer rettes ut, reduserer «gap» og høydeforskjell mellom plattform og vogngulv
  • Nye, grønne og større plattformtak
  • Ny belysning
  • Ny gang-/sykkelbro vest for stasjonen, som gir bedre mulighet for overgang mellom plattformene
  • Ramper i begge ender av stasjonen for universell utforming
  • Generelt bedre skilting og lesbarhet
  • Flere innganger fra Sørkedalsveien og Slemdalsveien
  • Åpner opp et verkstedområde som har vært stengt
  • Kun overkjøringspor vest for stasjonen
 • Oppgraderingen medfører stengt T-banetrafikk forbi Majorstuen stasjon 20.-21. juli i 2024, én helg i januar 2025 og fire uker i juli 2025. Før og etter juli 2025 vil det også være en periode hvor togene kjører forbi stasjonen, men ikke stopper. Det er fra midten av juni 2025 og til september 2025.
 • Byggestart var i mai 2024, og store deler av arbeidet vil være fullført sommeren 2026.


Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400