Gå videre til innhold
«Jeg synes brukerinvolveringen har vært god og ser svært gjerne at det blir gjort på samme måte i fremtiden, slik at vi kan bidra til en kollektivtrafikk som er for alle, sier Ida Hauge Dignes, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom Oslo.
«Jeg synes brukerinvolveringen har vært god og ser svært gjerne at det blir gjort på samme måte i fremtiden, slik at vi kan bidra til en kollektivtrafikk som er for alle, sier Ida Hauge Dignes, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom Oslo.

Pressemelding -

Nå blir trikkene i Oslo tilgjengelige for alle

For et år siden inngikk Sporveien kontrakt med spanske CAF om leveranse av 87 nye trikker til hovedstaden. Lenge før kontraktinngåelse har de reisende vært involvert for å påvirke utformingen av trikkene slik at de blir best mulig tilgjengelig for flest mulig reisende.

– Mange av dagens trikker er umulige for meg å benytte meg av, så jeg gleder meg til alle de nye trikkene kommer slik at også jeg kan benytte meg av trikken som fremkomstmiddel, sier Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.

Oslo kommune gjennomfører nå tidenes satsning på trikk i Norge, hvor Sporveien har fått ansvar for å kjøpe inn 87 nye trikker som skal settes i trafikk i tidsrommet 2021-2024.

Sørbotten er positiv til hvordan innbyggerne har blitt involvert i innkjøpet og utformingen av de nye trikkene.

– Trikkeanskaffelsen har involvert ulike brukergrupper tidlig i prosessen, noe som gjør at kostbare feil unngås. Det er ikke dyrere med universell utforming dersom man gjør det riktig fra starten av, sier hun.

Etter kontraktinngåelsen i 2018 er nå prosjektet snart i mål med en ettårig design- og prosjekteringsfase hvor det er gjort tilpasninger på enkelte deler av interiøret og de tekniske løsningene.

Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo

Fornøyde reisende viktig målsetning
For å sikre at ulike brukerperspektiv blir godt ivaretatt har Sporveien og Ruter i nært samarbeid, involvert ulike brukerorganisasjoner slik som Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Hørselshemmedes Landsforbund og Norsk Revmatikerforbund, i tillegg til gravide, eldre og andre grupper reisende i prosjektet. Dette for at trikken skal bli så godt tilpasset alle reisende som mulig.

– Det overordnede målet vårt er å gi byen nye, attraktive, robuste og kostnadseffektive trikker. Da er det viktig for oss å lykkes med å få trikker hvor også de reisende blir fornøyd. Derfor har vi valgt å gjennomføre et omfattende brukerinvolveringsprogram gjennom hele den tekniske designfasen for å forstå brukernes atferd og avdekke reelle behov, sier prosjektsjef i Sporveien Trikken, Bjørn Bjune.

De ansatte i Sporveien Trikken har også vært delaktige i prosjektet for å påvirke utformingen av sin arbeidsplass.

Bjørn Bjune, Prosjektsjef Sporveien Trikken, foto: Sporveien

Ny hverdag uten trapp for å komme ombord

Trikkene som er bestilt til Oslo er en velutprøvd trikketype som allerede er tatt i bruk i store byer over hele verden. Imidlertid er det nå gjort noen tilpasninger til Oslos forhold.

– Uten all innsikt vi har fått fra ulike typer reisende og de ansatte på Trikken hadde vi ikke fått like gode løsninger slik at trikken blir tilgjengelig for alle, sier en takknemlig Christian Nordström, designansvarlig i Ruter og ansvarlig for brukermedvirkning i trikkeanskaffelsen.

– Vi har også fått positiv tilbakemelding av den spanske produsenten om at de ikke har sett noen kunder planlegge og utføre brukerinvolvering på en slik måte som Oslo har gjennomført det siste året, sier han.

Christian Nordström, designansvarlig Ruter, foto: Ruter

De nye trikkene blir 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming og god plass som gir enkel av- og påstigning for alle reisende. Det betyr at dagens trapper og de trange trikkende snart er historie, noe som vil gjøre enklere å reise med trikken både med rullestoler og barnevogner.

Trikkene får også bedre kapasitet enn de gamle trikkene, for å møte det økende antall reisende i årene fremover. Passasjerkapasitet på de nye trikkene er 220 plasser.


Spurte de reisende om hva de ønsket seg
Brukerinvolveringsprosessen startet allerede før kravspesifikasjonene for de nye trikkene var klar. Ekspertgrupper fikk gi innspill til hvilke krav som skulle stilles ved innkjøpet av nye trikker og valg av leverandør. I tillegg gjennomførte man intervjuer med reisende og ansatte om hva de tenker om dagens trikker, og hva som kunne bli bedre. Basert på dette ble det utarbeidet retningslinjer for utforming av trikkene, ut over lovkravene for universell utforming.

– Vi opplever at Sporveien og Ruter nå virkelig tar brukermedvirkning på alvor. De involverte ulike brukergrupper tidlig, og brukte deres unike kompetanse gjennomgående i hele prosessen. For miljøbyen Oslo bør det være en selvfølge at alle kan benytte seg av kollektivtrafikken, og med trikkene tar man et stort steg, sier Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.

Etter leverandør var valgt har det blitt gjennomført en rekke brukertester, intervjuer med ulike grupper reisende og ansatte, rådføring med ulike brukerorganisasjoner og erfaringsutveksling med andre land som har samme trikketype i trafikk. Det er i tillegg gjort ulike prototyper og testing i disse for å verifisere de ulike løsninger.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Magnhild Sørbotten, Regionleder Norges Handikapforbund Oslo, tlf. 916 12 875, magnhild7@gmail.com

Ina Helen Østby, Sporveien, Kommunikasjonsansvarlig for trikkeanskaffelsen, tlf. 481 54 148, ina.helen.ostby@sporveien.com

Ruters pressevakt, tlf. 400 01 518, presse@ruter.no

Fakta om de nye trikkene:

 • Antall: 87 nye trikker
 • Lengde 34,16 meter
 • Bredde 2,65 meter
 • Type: Urbos 100
 • Plass til: 220 passasjerer
 • Universelt utformet
 • 100 prosent lavgulv
 • Fire rullestolplasser i hver trikk, to per retning
 • Romslige, åpne dørarealer
 • Seks dører (mot fire på dagens trikker), som får tydelig merking av dørblad og av dør med tilpasset rullestolplass
 • Flere stoppknapper, som også fungerer som «bestillere» av døråpning
 • God synlighet til digitale fargeskjermer utvendig og innvendig
 • God kontrastmerking
 • Det foreligger en opsjon på ytterligere 60 trikker
 • De første trikkene kommer for vintertesting vinteren 2020-2021
 • Trikkene skal hete SL 18
 • Spanske CAF, Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA, er valgt som leverandør


  Fakta om Trikkeprogrammet:

  Oslo kommune og Sporveien AS gjennomfører Trikkeprogrammet, en storstilt satsing på trikk i hovedstaden. Gjennom Trikkeprogrammet utvikles neste generasjons trikketilbud i Oslo, ved å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser. Trikketilbudet som sådan skal fornyes ved kjøp av 87 nye, moderne trikker som skal leveres i en periode fram til 2024. Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider nært med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap om de ulike delene av programmet.

  Du kan lese mer om Trikkeprogrammet og nye trikker til Oslo på Fremtidensbyreise.no.

  Emner

  Kategorier


  Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

  Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

  Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo. 

  Kontakter

  Ina Helen Østby

  Ina Helen Østby

  Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Pressesjef +47 481 54 148

  Relatert innhold