Gå videre til innhold
Hege Øksendal Grubben, ny kommunikasjonsdirektør i Sporveien
Hege Øksendal Grubben, ny kommunikasjonsdirektør i Sporveien

Pressemelding -

Ny kommunikasjonsdirektør i Sporveien

NY KOMMUNIKASJONSDIREKTØR I SPORVEIEN

Hege Øksendal Grubben tiltrer stillingen som kommunikasjonsdirektør i august. Sporveien får med det en faglig sterk leder med på laget, med bred erfaring fra store og sentrale aktører i Norge.

Hege Øksendal Grubben har til sammen 26 års erfaring fra media, nærings- og organisasjonsliv. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Posten Bring AS, hvor hun gjennom 16 år blant annet har jobbet med strategisk kommunikasjon og ledelse i store omstillinger. Hun har tidligere jobbet i NHO, Norsk Tipping og NRK.

Grubben sier dette om motivasjonen for å søke stillingen: – Sporveien har et utrolig viktig samfunnsoppdrag som det er lett å la seg inspirere av. Dette utgjør selve livsnerven i en levedyktig og inkluderende by, og de som jobber her er på hvert sitt vis med og gjør dette mulig. Jeg er glad for muligheten til å bidra med min erfaring og kompetanse, og gleder meg stort til å bli med på kollektivlaget.

– Med Hege på laget får vi en faglig sterk, klok og samarbeidsorientert kommunikasjonsdirektør. Sporveiens ambisjon er å levere bærekraftig mobilitet for alle, til beste for byen vår og alle som trenger kollektivtrafikken i hverdagen sin! Hege blir en viktig ressurs i å realisere våre ambisjoner, sammen med en organisasjon av dyktige medarbeidere, sier konserndirektør for konsernutvikling, Margrete Hansen.

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Pressesjef +47 481 54 148