Gå videre til innhold
Konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule. Foto: Sporveien
Konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule. Foto: Sporveien

Pressemelding -

Årsresultat for Sporveien 2023: I posisjon til å vokse

Sporveien er Norges største kollektivtransportkonsern målt i antall reiser. – Sporveiens samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til lavest mulig kostnad for samfunnet og miljø, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

– Med store satsninger fremover legges det til rette for økt kapasitet hos trikk og T-bane til glede for flere reisende. Samtidig forplikter vi oss gjennom samfunnsoppdraget til å kontinuerlig forbedre virksomhetens økonomiske resultater, sier konsernsjef Sjule.

Ved utgangen av 2023 hadde Sporveien realisert 182 millioner av målsatte 250 millioner i årlig forbedringseffekt i inneværende strategiperiode (2021-2025). Totalt 1 172 millioner i årlig effekt er hentet inn gjennom de tre siste strategiperiodene.

Konsernets totale omsetning i 2023 var på 5,6 milliarder kroner, en økning på 0,5 milliarder kroner fra året før. Sporveien-konsernets årsresultat var et underskudd på – 289,1 millioner kroner i 2023, mot et overskudd på 285,2 millioner kroner året før.

Krevende år for Unibuss

Datterselskapene Sporveien T-banen og Sporveien Trikken har levert god og stabil drift i 2023, mens Unibuss har hatt et utfordrende år. Den vesentligste svekkelsen i konsernets resultat skyldes tapsavsetninger på kontrakter i Unibuss. For øvrig påvirkes Sporveien-konsernets resultat av svakere resultat i T-banen, i tillegg til økte pensjonskostnader i konsernets lukkede tjenestepensjonsordninger.

Unibuss vant tre nye anbud i Oslo i 2022, som alle har hatt oppstart i 2023. De nye anbudskontraktene har bidratt til en betydelig elektrifisering av busstilbudet i Oslo, men innføring av ny teknologi er krevende, spesielt i en tidlig fase – og utfordringene har vist seg å komme særlig i perioder med streng kulde og snøvær.

Årsresultatet i Unibuss i 2023 endte på - 439,4 millioner kroner (2022: -35,4 millioner kroner).

Sikret videre drift: I mål med rekonstruksjon av Unibuss

Utfordringene Unibuss har hatt knyttet til teknologiskifte og vinterdrift i kontraktene Indre by og Oslo Øst, i tillegg til store økonomiske forpliktelser knyttet til elektrifisering av bussporteføljen i Bærum i 2025, førte til at det i mai i år ble åpnet offentlig forhandling om rekonstruksjon i Unibuss AS. Som en del av rekonstruksjonsprosessen sa Unibuss i mai 2024 opp tre av sine busskontrakter; to kontrakter i Bærum og en kontrakt for minibuss i Follo.

Det er gjort tapsavsetning på -112 millioner kroner for Oslo Øst-kontrakten, og -296 millioner kroner for forpliktelsene til å investere i elbusser til Bærumskontraktene. Sistnevnte tapsavsetning vil oppløses i 2024-regnskapet som følge av termineringen av de aktuelle kontraktene. Tapsavsetningene påvirker Sporveien-konsernets årsresultat betydelig.

– Unibuss står i en svært krevende økonomisk situasjon. Det er derfor gledelig at vi, i dag, har sikret videre drift av Unibuss gjennom å ha signert rekonstruksjonsavtalen med selskapets største kreditorer. Dermed unngår vi konkurs i Oslos største busselskap, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien og styreleder i Unibuss.

Sporveien gir samtidig betydelige bidrag for å styrke Unibuss’ soliditet og likviditet. 300 millioner kroner i gjeld konverteres til egenkapital og det skytes inn 125 millioner kroner i ytterligere, ny egenkapital.

Posisjonert for vekst på trikk og T-bane

De siste årene har det skjedd store forbedringer i kollektivtilbudet i Oslo. I fjor høst åpnet nye Østensjøbanen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner. I årene som kommer er det forventet en stor videreutvikling av T-banen i Oslo, som hver eneste dag frakter opptil 400 000 reisende. Blant annet skal Fornebubanen tas i bruk, flere T-banetog kjøpes inn, nytt signalanlegg etableres og Majorstuen stasjon oppgraderes. Prosjektene er samlet i et overordnet T-baneprogram for å sikre at alle jobber koordinert med målsetning om et betydelig styrket T-banetilbud til byens befolkning i 2030.

Samtidig er Sporveien i ferd med å sluttføre tidenes satsing på trikk i Oslo gjennom Trikkeprogrammet, hvor det er investert over åtte milliarder til opprustning av infrastruktur, trikkebaser og innkjøp av 87 helt nye trikker – hvorav nesten halvparten var levert ved utgangen av fjoråret. Frem mot 2030 skal trikken kunne tilby kapasitet til å frakte 100 millioner årlige reisende, en dobling fra i dag. Samtidig vurderes det nye trikketraseer til blant annet Aker/Bjerke og på Ring 2. Det vil gi et nytt og bedre kundetilbud.

– Sporveien skal være løsningen på oslofolks reisebehov. Vi skal fortsette å levere bærekraftig mobilitet for alle, slik at det blir enda enklere for enda flere å reise miljøvennlig, kollektivt. På den måten bidrar vi til å skape en grønn og levende by, sier konsernsjef Birte Sjule.

God punktlighet og stadig mer fornøyde reisende

Sporveien leverer kollektivtrafikk på bestilling fra administrasjonsselskapet Ruter. Kundetilfredsheten til Sporveien i 2023 er høy, på henholdsvis 84,0 prosent, 83,3 prosent og 83,2 prosent for T-bane, trikk og buss. Det er en forbedring for alle tre driftsarter sammenlignet med 2022. Punktligheten er på godt over 99 prosent for alle tre driftsartene.

– I 2023 har Sporveien levert 256 millioner reiser, og vi gleder oss stort over at vi mot slutten av året har passasjertall på nivå med inngangen til pandemien. Vi har aldri vært i tvil om at de reisende vil komme tilbake til kollektivtrafikken. Det er derfor veldig gledelig å se at antall reisende er tilbake på samme nivå som før pandemien inntraff. At vi i Oslo nå har fått de aller fleste tilbake om bord i buss, trikk og T-bane, handler i stor grad om viktigheten av å opprettholde et godt og attraktivt reisetilbud, som gjør det enkelt for alle å velge å reise kollektivt, sier Sjule.

Se Sporveiens årsrapport 2023.

Emner

Kategorier

Regions


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2023 gjennomført 256 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3700 ansatte, og i 2023 hadde selskapet en omsetning på 5,6 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveiens visjon er bærekraftig mobilitet til alle, og vi skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

Kontakter

Cato Asperud

Cato Asperud

Pressekontakt Kommunikasjonssjef politikk og samfunn Presse og mediekontakt +47 908 56 044