Gå videre til innhold
Bilde av en av Oslos nye trikker på Rådhusplassen. Foto: Sporveien
Bilde av en av Oslos nye trikker på Rådhusplassen. Foto: Sporveien

Pressemelding -

Flere nye trikker til Oslo i juni

Tidligere i år fikk leverandøren av de nye trikkene utfordringer med å få tak i alle nødvendige deler til produksjonen. Det førte til stans i leveransen. Nå gjenopptas leveransen, og den neste trikken er ventet å ankomme hovedstaden allerede i juni.

– Endelig! Trikken betyr mye for mange; den er svært godt likt og en viktig del av bybildet i Oslo og kollektivtilbudet for alle reisende. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå får flere nye trikker til Oslo igjen, og at vi i tiden fremover vil kunne ta i bruk enda flere nye trikker med bedre plass til alle i daglig trafikk, sier en svært godt fornøyd konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule.

Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien. Foto: Sporveien
Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien. Foto: Sporveien

Det var den globale delemangelen som følge av krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien, som førte til en midlertidig stans i leveransen. Den spanske leverandøren CAF har nå lykkes med å få tak i delene som manglet for å kunne fortsette leveransen til Oslo.

En trikk for alle

Produksjonen av nye trikker har pågått for fullt på fabrikken i Spania, også i perioden uten leveranser til Norge. Nå som CAF har mottatt delene som manglet, kan leverandøren starte arbeidet med å ferdigstille trikkene som allerede er produsert og sende dem til Oslo.

– Hver gang Sporveien ruller ut en ny trikk, blir byen vår litt mer tilgjengelig for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne. I tillegg kan vi de neste årene doble antall reiser med trikk til hele 100 millioner passasjerer årlig. Det kommer godt med når vi nå har kuttet billettprisene. Derfor er det veldig godt at leveransene av de totalt 87 nye trikkene nå er i gang igjen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, og legger til:

– Trikkene innebærer en stor forbedring for en gruppe som ikke alltid har det så lett i kollektivtrafikken, selv om ting gradvis blir bedre. De nye trikkene er tilgjengelig for alle. Det er lett å komme inn med rullestol eller barnevogn.

Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien og Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, delte i desember 2022 ut boller og kaffe til de trikkereisende på Grünerløkka. Foto: Sporveien
Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien og Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, delte i desember 2022 ut boller og kaffe til de trikkereisende på Grünerløkka. Foto: Sporveien

God dialog med leverandøren

Prosjektorganisasjonen i Sporveien med ansvar for trikkeanskaffelsen har hele tiden hatt god dialog med leverandøren.

– Sammen har vi jobbet for å begrense varigheten og omfanget av delemangelen så mye som mulig. Nå som leveransen starter opp igjen, er målet å få de nye trikkene i trafikk så snart som mulig, sier Anders Wergeland, prosjektsjef i Sporveien Trikken.

Fra hver enkelt trikk ankommer Oslo, bruker Sporveien rutinemessig noen uker på å inspisere og teste hver enkelt trikk før de blir satt i drift.

Målet er at alle 87 nye trikker skal leveres og fases inn innen utgangen av 2024.

Det er fortsatt utfordrende å få tak i nok reservedeler for å vedlikeholde de trikkene som Sporveien allerede har mottatt og tatt i bruk på linjenettet i Oslo.

Prosjektsjef i Sporveien Trikke, Anders Wergeland, foran både gamle og nye trikker som tidligere har blitt levert til Oslo. Nå gjenopptas leveransen av nye trikker. Foto: Sporveien
Prosjektsjef i Sporveien Trikke, Anders Wergeland, foran både gamle og nye trikker som tidligere har blitt levert til Oslo. Nå gjenopptas leveransen av nye trikker. Foto: Sporveien

Emner

Regions


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3 600 ansatte, og i 2021 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Kontakter

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Pressesjef +47 481 54 148