Gå videre til innhold
Her er Sporveien, Ruter, Designit og trikkeleverandøren CAF på scenen etter å ha mottatt prisen. Foto: Sporveien
Her er Sporveien, Ruter, Designit og trikkeleverandøren CAF på scenen etter å ha mottatt prisen. Foto: Sporveien

Pressemelding -

Innovasjonspris til Oslos nye inkluderende trikker

Interesseorganisasjonene, brukergruppene og Sporveiens egne ansatte som deltok i anskaffelsen ble underveis klinkende klare i tilbakemeldinger på hva de ønsket i de nye trikkene. Sluttproduktet ble de nye blå trikkene som kjører rundt i Oslo i dag.

Innovasjonsprisen for inkluderende design er DOGAs design- og arkitekturpris for mangfold, likeverd og universell utforming. Onsdag ettermiddag vant Sporveien, sammen med Ruter og Designit, prisen i kategorien «Transport».

Innovasjonsprisen løfter frem noen av Norges mest inkluderende innovasjonsprosjekter som bruker design og arkitektur til å skape et mer likestilt samfunn. Prisen er en del av regjeringens handlingsplan for universell utforming (UU), som koordineres av Kultur- og likestillingsdepartementet.

- Med de nye trikkene forbedrer vi kollektivtilbudet både med økt kapasitet og tilgjengelighet. Trikker som er universelt utformet er viktig for at alle i Oslo skal ha muligheten til å reise kollektivt. Det er både fortjent og stas at den nye trikken blir verdsatt og at den mottar pris for inkluderende design. Det viser at brukermedvirkningen under anskaffelsen har vært viktig. Trikken er en del av byens grønne identitet, og jeg er glad for at vi kan tilby bærekraftig mobilitet til alle, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea. Foto: Sturlason

Brukerinvolvering lønner seg

Innkjøpet av nye trikker til Oslo ble besluttet av politikerne i 2015. Kontrakten med den spanske leverandøren CAF ble signert i 2018. Den første av de nye trikkene ankom deretter Oslo høsten 2020, for å gjennomgå omfattende testing før de ble tatt i bruk med passasjerer ombord i 2021.

– Oslos nye trikker er ikke bare et effektivt transportmiddel, de fremmer også økt sosial bærekraft ved å være tilrettelagt for byens mangfold. Vi er stolte av å bidra til en mer inkluderende og tilgjengelig by, sier Ellen Rogde, administrerende direktør for Sporveien Trikken.

F.v. Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien, Anders Wergeland, prosjektsjef for trikkeanskaffelsen, Ellen Rogde, administrerende direktør Sporveien Trikken. Foto: Sporveien

Allerede før leverandør av de nye trikkene ble valgt satte Sporveien og Ruter, med designbistand fra Designit, i gang et omfattende arbeid som involverte ansatte i Sporveien, reisende og interesseorganisasjoner i Oslo. Takket være dette samarbeidet har Oslo fått en inkluderende og reisevennlig trikk.

– I starten så tenkte jeg at omfattende brukerinvolvering var bortkastet bruk av ressurser, men nå er jeg overbevist om at alle arbeidstimene var verdt det og vil støtte å benytte brukerinvolvering som arbeidsmetodikk også i fremtidige investeringer. Det lønner seg! Det er mye bedre å ta seg tid til å gjøre det riktig første gang, sier Anders Wergeland i Sporveien, prosjektsjef for Trikkanskaffelsen.

Lavgulv i hele trikken gjør det enkelt å forflytte seg ombord. Foto: Sporveien

Les mer om hvilke konkrete grep som er gjort for å gjøre de nye trikkene i Oslo tilgjengelig for flere reisende.

Les mer om alle vinnerne og se video om prosjektene: Vinnere av Innovasjonsprisen for inkluderende design | DOGA


Emner

Kategorier

Regions


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Pressesjef +47 481 54 148