Gå videre til innhold
Fra mandag morgen innføres det flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i Kongsveien i anleggsperioden.
Fra mandag morgen innføres det flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i Kongsveien i anleggsperioden.

Pressemelding -

Prioriterer trafikksikkerhet i Kongsveien

Sporveien er ansvarlig for å gjennomføre et omfattende vedlikehold på nedre del av Ekebergbanen. For å bedre trafikksikkerheten i Kongsveien blir det fra mandag morgen 9. oktober innført flere tiltak.

– Sporveien ønsker en trygg og sikker anleggsgjennomføring, samt å ivareta trafikksikkerheten på en best mulig måte mens vi arbeider i trikketraseen. Vi er også opptatt av at de reisende får et best mulig kollektivtilbud i byggeperioden. Nå er vi glade for at trafikksikkerhetstiltakene kommer på plass slik at hverdagen for gående, syklister og kollektivreisende blir bedre, sier utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien.

Tiltakene som nå trer i kraft, innføres etter at Sporveien som byggherre har hatt tett dialog med Bymiljøetaten og Ruter.

Dette skjer i Kongsveien fra mandag morgen:

 • Kongsveien stenges for trafikk i begge retninger mellom Ekebergparken og Konows gate, i rushtiden mellom kl. 06.30–09.00 og 15.00–18.00
 • Rushtidstegningen gjelder på hverdager, fra mandag til og med fredag
 • Unntak gjelder for buss for trikk og Sporveiens anleggstrafikk
 • Strekningen med nedsatt fartsgrense 30 km/t utvides til å gjelde hele Kongsveien mellom Ekebergparken og Konows gate
 • Det planlegges for manuell dirigering ved inn- og utkjøring av anleggstrafikk i Kongsveien ved behov, for å sikre best mulig trafikkflyt
 • Sporveien vil i tillegg sørge for å fjerne busker og greiner langs fortauet i Kongsveien, for å forbedre sikten og gjøre ferdselen for gående tryggest mulig.

– Det er ikke til å legge skjul på at fremkommeligheten i Kongsveien kan være utfordrende i anleggsperioden. Med tiltakene vi nå gjennomfører, ønsker vi på best mulig måte å bedre trafikksituasjonen for alle. Vi oppfordrer til å vise hensyn, være tålmodige og følge med på skiltingen i området, sier Hanna Rachel Broch.

– Endringer kan komme

Sporveien vil sikre en best mulig fremkommelighet for buss for trikk. For eksempel må anlegskjøretøy unngå å parkere på en slik måte at de er til hinder for kollektivtrafikken.

– Trafikksituasjonen og trafikksikkerhetstiltakene vil bli fortløpende evaluert, og endringer kan komme, sier Sporveiens utbyggingssjef Hanna Rachel Broch.

Buss for trikk som før

Det legges opp til å beholde samme antall busser i Kongsveien som i dag, for å sikre et best mulig kollektivtilbud til de reisende i anleggsperioden. Bussene kjører som før mellom Ekebergparken og Oslo Hospital, i og med at trikkesporet på nedre del av Ekebergbanen er stengt for ordinær trikkedrift under anleggsperioden.

Samarbeid mellom flere aktører

Sporveien, Bymiljøetaten og Ruter har samarbeidet siden tidlig planfase for å planlegge for en best mulig anleggsgjennomføring og avvikstrafikk med buss for trikk. I forrige uke tok Sporveien initiativ til et samarbeidsmøte med Bymiljøetaten og Ruter, for å komme frem til tiltak for å bedre trafikksituasjonen i Kongsveien.

Etter dette møtet oversendte Sporveien som byggherre et sett tiltaksforslag til Bymiljøetaten for vurdering og endelig godkjennelse, slik formell saksgang er.

Vedlikeholdsarbeidet i trikketraseen mellom Ekebergparken og Gamlebyen er planlagt å vare frem til sommeren neste år.

Fakta om Sporveiens vedlikehold på Ekebergbanen

 • Ekebergbanen nedre-prosjektet omfatter et etterlengtet, omfattende og helt nødvendig vedlikeholdsarbeid mellom Ekebergparken og Gamlebyen. Dersom arbeidet utsettes, risikerer man å måtte stenge Ekebergbanen for kjøring med trikk – med de komplikasjoner det vil få for de reisende.
 • Arbeidet som nå gjennomføres mellom Gamlebyen og Ekebergparken, er siste strekning på Ekebergbanen som vedlikeholdes i denne omgang, til glede for reisende og naboer.
 • Mellom Oslo Hospital og Ekebergparken skal trikkeskinnene skiftes i begge retninger, i eksisterende sportrasé.
 • Vedlikeholdsarbeidet startet i september i år og er planlagt å være ferdig til sommeren 2024. Arbeidet omfatter:
 • Bytte av sporveksler og legging av nye spor over Geitabru ferdigstilles i løpet av oktober
 • Utskifting av gamle og slitte trikkeskinner
 • Utskifting av pukk og gamle sviller
 • Legging av nye kabelkanaler
 • Utskifting av kontaktledningsmaster og kontaktledningsanlegg
 • Utskifting av autovern mellom trikkesporet og Kongsveien
 • Fjellsikring mellom Ekebergparken og Konows gate

 • Les mer om vedlikeholdsarbeidet på Sporveiens informasjonsside om Ekebergbanen nedre-prosjektet: Ekebergbanen nedre - Sporveien AS
 • Se Ruter.no for reiseinformasjon med buss for trikk.

For mer informasjon, kontakt:

Tonje Bergmo
kommunikasjonsansvarlig
tonje.bergmo@sporveien.com
tel: 989 60 885

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400

Relatert innhold