Gå videre til innhold
Sporveien sikrer fjellet mellom Ekebergparken og Konows gate i Gamlebyen. Foto: Sporveien
Sporveien sikrer fjellet mellom Ekebergparken og Konows gate i Gamlebyen. Foto: Sporveien

Pressemelding -

Sporveien fjellsikrer Ekebergskrenten

Fjellsikring er en nødvendig del av Sporveiens vedlikehold. Akkurat nå pågår den i nedre del av Ekebergbanen, mellom Gamlebyen og Ekebergparken holdeplass.

Klimaendringer, kraftig nedbør og styrtregn er faktorer som kan øke sprengfaren i fjellet, noe som igjen kan øke rasfaren. Nå sikres siste del av fjellet i dette området, slik at det også i fremtiden blir trygt å kjøre trikk på Ekebergbanen opp til Holtet og Ljabru, sier banesjef for Trikk i Sporveien, Tone Manum.

Nødvendig vedlikehold

Det er planlagt et omfattende og livsforlengende vedlikeholdsarbeid på den nedre delen av Ekebergbanen. Tiltakene er helt nødvendige for å kunne sikre fortsatt trikkedrift opp til Holtet og Ljabru.

Når trikketraseen nå er stengt mellom Ekebergparken og Gamlebyen, sørger Sporveien for å utføre flere oppgaver på en gang, for å være mest mulig effektive og skape minst mulig ulempe for naboer og reisende i området.

Vi har koordinert resten av sikringsarbeidet samtidig som vi går i gang med det omfattende, livsforlengende og helt nødvendige vedlikeholdsarbeidet på Ekebergbanens nedre del. I tillegg til fjellsikringsarbeidet skifter vi ut skinner og sporveksler i Gamlebyen, og om kort tid går vi i gang med vedlikehold av trikketraseen fra Konows gate og opp til Ekebergparken, sier Sporveiens banesjef Tone Manum.

Dette skal gjøres:

  • Bytte av sporveksler og legging av nye spor over Geitabru
  • Fjellsikring mellom Ekebergparken og Konows gate
  • Utskifting av pukk og gamle sviller
  • Utskifting av gamle og slitte trikkeskinner
  • Utskifting av kontaktledningsmaster og kontaktledningsanlegg
  • Legging av nye kabelkanaler

Glad for å være i gang

Sporveien er glad for endelig å være i gang med vedlikeholdsarbeidet mellom Gamlebyen og Ekebergparken trikkeholdeplass.

Første del av arbeidet startet i begynnelsen av september og er straks ferdigstilt: Ny sporveksel og nye trikkeskinner er lagt over Geitabru, og i begynnelsen av oktober flyttes den midlertidige holdeplassen fra Oslo gate tilbake til Oslo Hospital. Endringen gjør at det blir kortere vei for de reisende mellom trikk og buss.

  • Vedlikeholdsarbeidet er planlagt å vare til sommeren 2024
  • Les mer om arbeidene på Sporveiens informasjonsside: Ekebergbanen nedre - Sporveien AS
  • Se Ruter.no for informasjon om avvikstrafikk med buss for trikk

For mer informasjon, kontakt:

Tonje Bergmo
kommunikasjonsansvarlig
tonje.bergmo@sporveien.com
tel: 989 60 885

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400

Relatert innhold