Gå videre til innhold
For å få en behagelig trikkereise er det nødvendig å slipe bort ujevnhetene.
For å få en behagelig trikkereise er det nødvendig å slipe bort ujevnhetene.

Pressemelding -

Bedre reisekomfort på nyslipte trikkeskinner

I løpet av sommeren har Sporveien slipt 9,5 km med skinner. Den tradisjonsrike skinneslipingen er et viktig vedlikeholdsarbeid, som i tillegg til å forlenge levetiden på byens trikkespor, også bidrar til å redusere slitasje og trafikkstøy.

Skinnene slipes med skinnegående arbeidsmaskin, en såkalt skinnesliper, som kjører i trikketraséen, mens den sliper bort ujevnheter i sporene. I løpet av sommeren har deler av Oslos trikkeskinner blitt slipt. Årets skinnesliping startet før sommeren på Grefsenplatået mot Disen, med ferdigstillelse ved Sofienberg og Nybrua nå i høst. I tillegg til slitte områder i trikkenettet, har også nyere trikkespor vært gjenstand for sliping.

- Skinnesliping er nødvendig for å reetablere korrekt skinneprofil, påvirke og redusere skinneslitasjen, forlenge levetiden på skinnene og optimalisere kjørekomfort. Vi bruker helst sommermånedene fordi dette er en roligere periode i byen, med ferier og gode temperaturer ute, forteller Ole Jonny Stavheim, vedlikehold- og forvaltningssjef hos banesjef trikk i Sporveien.

Nyslipte skinneganger over hele byen

Skinnesliping gjennomføres hvert år. Maskinen som benyttes sliper også skinnene i andre trikkebyer i Europa.

– Sporveien må derfor være tidig ute med planleggingen, og vi gjennomfører sporgeometriske målinger i forkant som danner grunnlaget for hvor sliperen skal slipe, forteller vedlikeholdssjefen. Til sammen er det i år slipt 9,5 kilometer trikkeskinner – om lag en fjerdedel av det totale trikkenettet på 42,8 kilometer.

Her har Sporveien nylig slipt trikkeskinner:

  • Grefsenplatået – Glads vei – Doktor Smiths vei – Disen
  • Jernbanetorvet – Tinghuset – Dalsbergstien – Bislett – Adamstuen – Ullevål Sykehus – John Colletts Plass – Forskningsparken – Rikshospitalet
  • Solli – Skarpsno – Nobels Gate – Thune – Skøyen
  • Øvre Slottsgate – Nationaltheatret – Solli
  • Rosenborg – Briskeby – Riddervolds plass
  • Ruseløkka – Aker Brygge
  • Solli – Niels Juels gate – Vigelandsparken – Frogner Stadion – Majorstuen
  • Ved Geitabru
  • Øraker – Lilleaker – Ullern – Skøyen
  • Sinsenkrysset – Rosenhoff – Carl Berner – Sofienberg – Nybrua

Sporveien har dialog med naboer

For å unngå å påvirke kollektivtrafikktilbudet på dag- og kveldstid, har slipearbeidet blitt utført om natten når trikken er ute av drift. Skinnesliperen kan periodevis generere noe støy, men arbeidet er ikke å anse som sterkt støyende. Samtidig beveger maskinen seg forholdsvis raskt forbi langs sporet, slik at belastningen for de fleste beboerne langs trikkelinjene har latt seg begrense til én natt.

– Vi etterstreber alltid å varsle naboene så presist som mulig i områdene vi arbeider i. For oss i Sporveien er det viktig å være en god nabo for alle som er berørt av arbeidene; ikke minst tålmodige naboer som bor i nærheten av trikkesporene som er slipt, sier Ole Jonny Stavheim, som avslutter med å fortelle at neste års planlegging av skinnesliping starter rett over nyttår.


For mer informasjon kontakt:

Peder Skoglund, kommunikasjonsrådgiver
97626097
peder.skoglund@sporveien.com

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400