Gå videre til innhold
Sporveien må sprenge bort betydelige masser for å bygge traseen fra nye Hellerudtunnelen opp til Hellerud T-banestasjon. Da kan ikke T-banen kjøre rett ved siden av, forteller utbyggingssjef Hanna Rachel Broch (t.h) i Sporveien.
Sporveien må sprenge bort betydelige masser for å bygge traseen fra nye Hellerudtunnelen opp til Hellerud T-banestasjon. Da kan ikke T-banen kjøre rett ved siden av, forteller utbyggingssjef Hanna Rachel Broch (t.h) i Sporveien.

Pressemelding -

Østensjøbaneprosjektet inn i siste fase: Snart ferdigstilles Oslos nye T-banetrasé

I sommer vil den bratte og svingete T-banen mellom Brynseng og Hellerud erstattes med ny tunneltrasé. – I september skal alt stå klart, og T-banen vil kunne doble farten. I stengeperioden fornyer vi også store deler av Furusetbanen.

Den nye T-banestrekningen til Hellerud får mindre stigning og rettere skinnegang, og dermed vil T-banen kunne øke hastigheten til glede for de reisende. Det ser vi frem til, sier Hanna Rachel Broch, utbyggingssjef i Sporveien.

Da Sporveien gjorde opp status for strekningen Brynseng-Hellerud for noen år siden, var det klart at omfattende tiltak måtte til. To 100 år gamle bruer måtte byttes ut, og vedlikeholdsbehovene ville bare øke for hvert år. Konklusjonen ble å bygge helt nytt og moderne, og legge traseen i ny tunnel istedenfor å fortsette å kjøre på slitte spor i en bratt skråning.

KLAR FOR SPORARBEID: Nye Hellerudtunnelen er klargjort til arbeidet med selve sporene.

Vi startet arbeidene høsten 2021, og status i dag er at vi har fått sprengt ut den nye Hellerudtunnelen på nesten 400 meter, og skiftet ut de to bruene over Østensjøveien og Alnaelva. I tillegg er det utført en rekke bygningsmessige og tekniske arbeider for klargjøring av ny trasé, og vi holder fremdriftsplanen, forteller Broch.

Bygger nye spor

Denne uken starter arbeidet med å bygge det nye T-banesporet fra Brynseng stasjon for Østensjø- og Furusetbanen, altså linje 2 og 3. Om en måned blir arbeidene intensivert.

Fra 18. mai må vi rive sporene der T-banen kjører i dag, og det vil merkes. Fra da og gjennom hele sommeren blir det buss for bane, forteller hun.

SNART HISTORIE: Ny T-banetrasé opp til Hellerud skal gå rett ved siden av, og delvis over, den gamle traseen.
SNART HISTORIE: Ny T-banetrasé opp til Hellerud skal gå rett ved siden av, og delvis over, den gamle traseen.

Alle reisende på strekningen bør sjekke ruter.no eller Ruter-appen for å finne oppdatert reiseinformasjon i perioden T-banen er stengt, frem til 4. september.

For å bygge ferdig ny trasé må vi sprenge oss vei fra tunnelåpningen opp til Hellerud stasjon. Store masser skal fraktes bort før ny trasé kan ferdigstilles opp til stasjonen. Dette arbeidet kan ikke utføres med trafikk rett ved siden av, og deler av ny trasé skal bygges der den gamle traseen ligger i dag, forklarer Broch om varigheten av bruddet.

Lambertseterbanen og Østensjøbanen stenges for trafikk

At T-banen har kunnet kjøre på Østensjøbanen så langt ut i byggearbeidene skyldes at man våren 2022 koblet Østensjøbanen inn på Lambertseterbanen via en midlertidig sporforbindelse.

Dermed klarte man å opprettholde drift på T-banen samtidig som en erstattet Østensjøbanens bru over Alnaelva og jernbanen med ny bru. Hovedkonstruksjonen for ny bru ble heist inn i februar i år.

INGEN KRAPPE SVINGER: De gamle sporene til Østensjøbanen svinger seg opp åssiden, mens ny trasé vil tillate høy fart over nye Østensjøveien bru og inn i tunnelen. Lambertseterbanen til høyre.

Fra 18. mai vil den midlertidige sporforbindelsen bli fjernet slik at Lambertseterbanen blir tilbakeført til opprinnelige trasé. Lambertseterbanen vil da være stengt i 12 dager. Tirsdag 30. mai vil trafikken på Lambertseterbanen være i gang igjen.

– Lambertseterbanen vil åpne igjen før juni og spille en viktig rolle gjennom sommeren og ikke minst under Norway Cup, sier Broch.

Over 100 dager brudd for Østensjøbanen

Østensjøbanen vil derimot være stengt i over 100 dager frem til 4. september når ny banetrasé tas i bruk. I stengeperioden vil det bli intensivt anleggsarbeid på siste delstrekning opp og inn mot Hellerud stasjon.

– I perioden vil det først bli utført sprengningsarbeider som må utføres etter at T-banetrafikk er stengt og spor er fjernet. Deretter vil det i tett rekkefølge bli etablert nye konstruksjoner, drens- og overvannssystem, støyskjermer og nye spor. Anleggsperioden vil avsluttes med etablering av trafikkstyringsanlegg og testkjøring av nytt anlegg, forteller utbyggingssjefen i Sporveien.

Bruker tiden best mulig

Et 100 dagers stengeperiode på Østensjøbanen er ikke hverdagskost, og Sporveien har planlagt for å gjøre mest mulig arbeid på Østensjø- og Furusetbanen mens det likevel er stengt.

– Mye av stengeperioden er lagt til sommerferien, for å berøre færre mennesker. Når vi likevel stenger T-banen så lenge har vi et ansvar for å gjøre mest mulig nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid som uansett ville kreve stans i trafikken, forteller hun.

På Furusetbanen skal Sporveien derfor skifte ut over 13 kilometer med kjøreskinner, sviller og ballastpukk. Like mange kilometer strømskinner skal også byttes ut. I tillegg skal det bli bedre belysning i tunneler, legges kabelrør og mye annet.

– Minst like viktig er å gjøre hverdagen enklere for rullestolbrukere og barnevogner. På opptil sju stasjoner skal vi gjøre tiltak som minsker avstanden mellom tog og plattform, og gjør stasjonene mer tilgjengelige og reisen mer effektiv for alle.

På Mortensrud skal Sporveien støpe helt ny plattform, mens på stasjoner som Hellerud, Furuset, Haugerud og Trosterud er det sporet som blir justert.

– Alt arbeidet Sporveien gjør i sommer vil merkes av menneskene som reiser med oss. Vi håper folk er tålmodige mens T-banen ikke går, og ser at det kommer noe nytt og mye bedre på andre siden av sommeren, sier utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien.INN I FJELLET: Ny trasé går inn i fjellet under Thygesons vei, istedenfor nedover skråningen. Illustrasjon: Sporveien / Aas-Jakobsen Vianova-nettverket

NB: Vet du forskjellen på Sporveien og Ruter? Kort fortalt er Sporveien ansvarlig for driften av trikk og T-bane, og vedlikehold av vognene. Sporveien eier og utvikler infrastruktur som skinner, stasjoner, baser og tunneler. Ruter bestiller, administrerer, samordner og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Viken, og håndterer alt av billettsalg og reiseinformasjon

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

 • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner blir fullstendig oppgradert med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer
 • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har hatt en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er/var på slutten av sin levetid.
 • Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, ble ny Bryn bru heist inn
 • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
 • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
 • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022
 • September 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
 • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
 • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com

+47 90 87 37 86

  Emner

  Kategorier

  Regions


  Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser.

  Konsernet har 3 600 ansatte, og i 2021hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

  Kontakter

  Pressevakt

  Pressevakt

  Pressekontakt +47 977 00 400

  Relatert innhold

  Over elva og jernbanen: Nye Bryn bru må heises inn over fjernvarmebrua nærmest Østensjøveien og inn på nybygde søyler og landkar. Arbeidene starter natt til mandag 6. februar, når Østensjøveien stenges. FOTO: Sporveien AS

  Sporveien løfter inn nye Bryn bru – over 500 tonn stål og betong skal bære T-banen

  Natt til mandag 6. februar starter Sporveien arbeidet med å heise inn nye Bryn bru over Alnaelva og togsporene på Hovedbanen. Selve stålbrua løftes inn i to seksjoner på 80 og 40 tonn, og deretter legges 400 tonn betongelementer over stålet. Operasjonen krever at Østensjøveien stenges i over en uke.

  – Dette er et byggesett i stor skala. Siden vi må tilpasse oss T-bane- og togtrafikken, blir