Gå videre til innhold
Sporveien river T-banebru over Østensjøveien

Pressemelding -

Sporveien river T-banebru over Østensjøveien

Fra natt til lørdag 10. juni stenger Østensjøveien for riving av den gamle og lave T-banebrua over veien. Fotgjengere og syklister får en passasje gjennom anleggsområdet, mens bilistene må finne alternative ruter.

– De gamle T-baneskinnene mellom Brynseng og Hellerud er revet, og nå til helgen skal prosjektet rive T-banebrua over Østensjøveien. Snart er den gamle og svingete T-banestrekningen for alvor historie, sier Sporveiens prosjektleder for Østensjøbaneprosjektet, Henning Johnsen.

Klart for riving til helga: Pukk og skinner er fjernet fra oversiden av brua, slik at den kan klippes opp og fjernes.

Det er like etter midnatt mellom fredag og lørdag at Østensjøveien stenges. Da skal den nær 100 år gamle T-banebrua fjernes. Arbeidet pågår gjennom lørdagen og søndagen, slik at veien igjen er åpen mandag morgen.

– ­Vi forsøker å legge arbeid som påvirker trafikken til tidspunkt hvor vi berører færrest reisende, sier Sporveiens prosjektleder, og fortsetter:

– Østensjøbaneprosjektet i Sporveien fortsetter sitt arbeid gjennom sommeren slik at vi kan åpne Østensjø- og Furusetbanen i september. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før Oslos nye T-banetrasé er på plass, men foreløpig går alt etter plan, sier Henning Johnsen, prosjektleder i Sporveien.

Bevarer brokar: Brokaret i stein til høyre i bilde bevares i sin helhet, mens Sporveien reduserer høyden til brokaret på venstre side av brua noe for å tilpasse til nytt terreng.

Trafikken på T-banens linje 4, Lambertseterbanen, vil gå som normalt også gjennom helgen mens rivningsarbeidet pågår. Se for øvrig reiseinformasjon fra Ruter.

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com

+47 90 87 37 86

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3 600 ansatte, og i 2021 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400

Relatert innhold