Gå videre til innhold
Tog på Lambertseterbanen igjen: I går kveld ble det gjennomført vellykket testing av den nye skinnegangen mellom Brynseng og Høyenhall. Dermed var alt klart for åpning av banen imorges.
Tog på Lambertseterbanen igjen: I går kveld ble det gjennomført vellykket testing av den nye skinnegangen mellom Brynseng og Høyenhall. Dermed var alt klart for åpning av banen imorges.

Pressemelding -

Lambertseterbanen ferdig oppgradert: T-banen tilbake på linje 4

Siden 18. mai har Sporveien jobbet med infrastrukturen på Lambertseterbanen. Tirsdag morgen var T-banen tilbake i ordinær trafikk på linje 4, med nye skinner og oppgradert infrastruktur på deler av strekningen.


– For Sporveien markerer åpningen av Lambertseterbanen et vellykket første steg for sommerens omfattende arbeider på T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud, sier Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

De siste ukene har Sporveien blant annet erstattet en sporveksel rett etter Helsfyr mot Brynseng, og fjernet en midlertidig sporforbindelse og erstattet denne med nye skinner på Lambertseterbanen på strekningen fra Høyenhall til Bryn bru, i retning Brynseng stasjon.
Den midlertidige sporforbindelsen har muliggjort ordinær T-banetrafikk på Østensjø- og Furusetbanene det siste året, imens det har blitt jobbet med rivningen av den nær 100 år gamle Bryn bru, støp av ny bru over Østensjøveien og de pågående arbeidene med den nye T-banetunnelen på Østensjøbanen.

– T-banen i Oslo frakter over 400 000 reisende hver eneste dag, og det er dermed klart at den betyr svært mye for mange som reiser kollektivt i byen vår. Jeg er derfor glad for at de første arbeidene Sporveien nå har gjennomført i sommerens stengeperiode på T-banen er vellykket og at vi nå kan gjenåpne dette populære og miljøvennlige kollektivtilbudet for de reisende, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav.

VIKTIG MILEPÆL: Konserndirektør for T-banen, Per Magne Mathisen, markerte gjennombruddet i Hellerudtunnelen med miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav i august i fjor. Nå er nok en milepæl nådd i Østensjøbaneprosjektet. FOTO: Sporveien

I de snaue to ukene T-banens linje 4 har vært stengt, er det jobbet med blant annet skinner, sviller, pukk i sporet, strømskinner, signalanlegg og testing, før nå T-banetrafikken kunne gjenopptas.

– Samtidig som vi har holdt stengt for å fjerne den midlertidige sporforbindelsen vi har brukt det siste året, har vi også gjort andre oppgraderinger på denne banestrekningen. Det er viktig for Sporveien å ta godt var på den infrastrukturen vi har gjennom jevnlig vedlikehold, i tillegg til nye store utbygginger slik som jo tunnelen på Østensjøbanen representerer, sier Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

I arbeid: Her legges det pukk under arbeidet med å sette Lambertseterbanen tilbake til opprinnelig stand, etter å ha fjernet den midlertidige sporvekselen. Foto: Sporveien

God fremdrift også for ny T-banetunnel
Mens Lambertseterbanen nå er åpen igjen, fortsetter arbeidet med å bygge ny trasé for Østensjø- og Furusetbanen gjennom nye Hellerudtunnelen og opp til Hellerud T-banestasjon. Det pågår nå sprengningsarbeid ved tunnelens østre portal for å bygge den nye og moderne traseen som har bedre stigningsforhold og mindre svinger enn den 100 år gamle trikketraseen som erstattes.

Her gikk T-banen: Skinner og sviller er fjernet og transportert bort, og sprengningsarbeidene for ny trasé er i full gang nedenfor Hellerud T-banestasjon. Foto: Sporveien

– For Sporveien markerer åpningen av Lambertseterbanen et vellykket første steg for sommerens store arbeider mellom Brynseng og Hellerud. Norske forbrukere kåret nylig Sporveien T-banen til Norges mest bærekraftige virksomhet, noe vi er svært stolte av. Det forplikter også Sporveien til å hele tiden videreutvikle og forbedre det produktet vi leverer til hundretusenvis av reisende hver dag. Den nye traseen mellom Hellerud og Brynseng blir en kraftig forbedring for mange av disse når også Østensjø- og Furusetbanene står klare i høst, sier Sælid i Sporveien.

Vellykket første steg: Konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Thor Georg Sælid, er godt fornøyd med at Lambertseterbanen igjen er i drift. Prosjektleder for Østensjøbaneprosjektet, Henning Johnsen, bak til høyre. Foto: Sporveien

Sporveien vil gjennom sommeren også gjennomføre mye annet viktig vedlikehold. Det skal blant annet skiftes ut strømskinner på Furusetbanen, fra stål til aluminium, noe som vil lede strømmen bedre og dermed er energisparende. Sporveien skal også skifte ut skinner, sviller og ballast, samt 14 sporveksler og diverse andre vedlikeholdsoppgaver, i perioden T-banen uansett må holde stengt for publikum.

Se ruter.no for oppdatert reiseinformasjon i perioden de resterende arbeidene pågår.

FØR bytte av sporveksel: Slik så det ut før den midlertidige sporvekselen ble revet og fjernet.

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner blir fullstendig oppgradert med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har hatt en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som var på slutten av sin levetid.
  • Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, ble ny Bryn bru heist inn
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022
  • September 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
  • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com


For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com

+47 90 87 37 86


Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført 156 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3 600 ansatte, og i 2021 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400

Relatert innhold

Sporveien må sprenge bort betydelige masser for å bygge traseen fra nye Hellerudtunnelen opp til Hellerud T-banestasjon. Da kan ikke T-banen kjøre rett ved siden av, forteller utbyggingssjef Hanna Rachel Broch (t.h) i Sporveien.

Østensjøbaneprosjektet inn i siste fase: Snart ferdigstilles Oslos nye T-banetrasé

I sommer vil den bratte og svingete T-banen mellom Brynseng og Hellerud erstattes med ny tunneltrasé. – I september skal alt stå klart, og T-banen vil kunne doble farten. I stengeperioden fornyer vi også store deler av Furusetbanen.

– Den nye T-banestrekningen til Hellerud får mindre stigning og rettere skinnegang, og dermed vil T-banen kunne øke hastigheten til glede for de reisende. Det s

Over elva og jernbanen: Nye Bryn bru må heises inn over fjernvarmebrua nærmest Østensjøveien og inn på nybygde søyler og landkar. Arbeidene starter natt til mandag 6. februar, når Østensjøveien stenges. FOTO: Sporveien AS

Sporveien løfter inn nye Bryn bru – over 500 tonn stål og betong skal bære T-banen

Natt til mandag 6. februar starter Sporveien arbeidet med å heise inn nye Bryn bru over Alnaelva og togsporene på Hovedbanen. Selve stålbrua løftes inn i to seksjoner på 80 og 40 tonn, og deretter legges 400 tonn betongelementer over stålet. Operasjonen krever at Østensjøveien stenges i over en uke.

– Dette er et byggesett i stor skala. Siden vi må tilpasse oss T-bane- og togtrafikken, blir