Gå videre til innhold
Fra venstre: Mona Vestum, Transformasjonsansvarlig Sporveien, Jahn-Fredrik Sjøvik, kundeansvarlig Sopra Steria, Ann-Kristin Skarbøvik, direktør for transportsektoren Sopra Steria og Bjørn Sandvik, IT-direktør Sporveien.
Fra venstre: Mona Vestum, Transformasjonsansvarlig Sporveien, Jahn-Fredrik Sjøvik, kundeansvarlig Sopra Steria, Ann-Kristin Skarbøvik, direktør for transportsektoren Sopra Steria og Bjørn Sandvik, IT-direktør Sporveien.

Pressemelding -

Sporveien inngår strategisk avtale med Sopra Steria

Sporveien, Norges største leverandør av kollektivtransport, har i dag undertegnet en strategisk digitaliseringsavtale med Sopra Steria.

Kollektivtransporten i Oslo spiller en nøkkelrolle i å nå fremtidige klimamål og gjennomføre en god og bærekraftig byutvikling. Digitaliseringen av kollektivtransporten gjør at solide og kostnadseffektive IT-leveranser får en større betydning enn tidligere.

– Avtalen er et viktig skritt i å styrke Sporveiens evne til å møte dagens og fremtidens teknologiske utfordringer, sier IT-direktør Bjørn Sandvik.

Strategisk digitaliseringspartner

Bjørn Sandvik, IT-direktør i Sporveien, sier samarbeidet med Sopra Steria representerer en unik mulighet til å dra nytte av deres omfattende ekspertise og erfaring innen transportsektoren. Sopra Steria vil bistå Sporveien på flere områder. Blant annet med trafikk-, forvaltning- og utviklingstjenester innenfor områdene prosjektledelse, operative oppgaver og nisje-ekspertise.

I tillegg har et mål med anskaffelsen vært å inngå samarbeid med en strategisk digitaliseringspartner som skal bidra med å implementere IT-strategien i kollektivtransportkonsernet.

– Vi er glade for å kunngjøre avtaleinngåelsen med Sopra Steria som vår strategiske digitaliseringspartner. Deres ekspertise og brede erfaring innenfor digitalisering og innovasjon vil bidra til å styrke vår drift og effektivitet, sier Sandvik.

Kontinuerlig teknologisk innovasjon og skalerbare IT-løsninger

Samarbeidet mellom Sporveien og Sopra Steria forventes å gi betydelige fordeler, som kostnadseffektivitet, forbedret IT-sikkerhet og en mer effektiv IT-infrastruktur.

Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for transportsektoren i Sopra Steria, poengterer at det er nettopp denne type samarbeid de prioriterer:

– Sporveien ønsker et åpent og tett samarbeid på strategisk nivå, og som leverandør gir dette oss den beste forutsetningen for å bidra til innovativ transformasjon. For å ta ett eksempel: Sporveien skal de kommende årene ta imot 87 trikker fra spanske CAF, og er i forhandlinger om 20 nye T-banevognsett som skal fylle behovet til Fornebubanen. Dette bringer med seg store datamengder med potensiale for kostnadsreduksjoner og bedre tjenester til publikum.

Skarbøvig er opptatt av at Sopra Steria skal være en partner for å understøtte Sporveiens mål: Mer kollektivtrafikk for pengene", sier hun videre.

Mona Vestum, kontraktsansvarlig og leder for transformasjon i Sporveiens IT-avdeling understreker at Sporveien ser frem til å dra nytte av Sopra Steria sin kontinuerlige teknologiske innovasjon og evnen til å levere skalerbare IT-løsninger:

– Dette vil bidra til å forbedre vår operasjonelle kapasitet, gi bedre tjenester til våre passasjerer og støtte vår strategi for digital transformasjon, avslutter hun.

Avtalen har en varighet på fem år.

Om Sopra Steria:

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 50 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,1 milliarder i 2022. I Norge sørger 3000 medarbeidere for en årlig omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø.

Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Pressesjef +47 481 54 148
Jan Rustad

Jan Rustad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Presse- og mediekontakt +47 950 56 808