Gå videre til innhold
Sliping av trikkeskinnene er nødvendig vedlikehold som må gjøres når trikken er ute av drift om natten. Foto: Sporveien AS
Sliping av trikkeskinnene er nødvendig vedlikehold som må gjøres når trikken er ute av drift om natten. Foto: Sporveien AS

Pressemelding -

Sporveien sliper trikkeskinnene gjennom sommeren

I løpet av åtte sommeruker vil Sporveien gjennomføre skinnesliping av byens trikkespor. Slipingen er viktig for å vedlikeholde skinnene og redusere slitasje.

Hver sommer gjennomfører Sporveien sliping av trikkeskinnene som et nødvendig vedlikeholdstiltak, for å redusere slitasjen fra den daglige driften. Sliping kan også bidra til å redusere støy fra trikken.
Årets skinnesliping starter mandag 10. juli og er planlagt å vare til og med august, og sannsynligvis litt inn i september.

– Det er de mest slitte områdene av trikkenettet som skal slipes. I tillegg skal også nye trikkespor gås over med slipemaskinen. Skinnesliping er et tiltak som reduserer slitasje, og som mange steder har god effekt på støy fra trikken. For Sporveien er det viktig å kunne gjennomføre dette nødvendige tiltaket gjennom sommerukene, sier Morten Nydahl, som er avdelingsleder for spor og baneteknikk i Sporveien.

Sliper trikkenettet del for del

Sommerens skinnesliping starter oppe på Grefsenplatået, og går nedover forbi Glads vei mot Disen. Etter dette blir det sliping av skinner mer eller mindre over hele byen – mellom Biermanns gate og Birkelunden, fra Jernbanetorget til Tinghuset og mellom Adamstuen og Forskningsparken, fra Solli til Skøyen, og over Frogner plass til Majorstuen.

Det skal også slipes trikkespor i Bogstadveien og Homansbyen, ved Ruseløkka og over Aker brygge, på strekningene Lilleaker–Øraker, Ullern–Furulund og Abbediengen–Skøyen, samt i den nedre delen av Ekebergbanen.

Til slutt slipes strekningen fra Sinsenkrysset forbi Rosenhoff og Carl Berner ned til Sofienberg og Nybrua.

Skinneslipemaskin i arbeid

I løpet av de nærmeste åtte ukene vil utvalgte deler av trikkenettet bli slipt ved hjelp av en skinnesliper. I praksis gjøres dette ved hjelp av en maskin som kjører i trikketraseen og samtidig sliper sporene. Når arbeidet er planlagt ferdig i starten av september, vil Sporveien ha slipt om lag 9,5 kilometer trikkespor av det totale linjenettet som totalt er 42,8 kilometer.

Tradisjonsrikt sommerarbeid: Oslos trikkeskinner må slipes for å redusere slitasje og støy. I sommer slipes rundt en fjerdedel av trikkesporene i byen. Foto: Sporveien AS

Naboer blir varslet

Arbeidet med skinneslipingen må nødvendigvis utføres om natten når trikken er ute av drift. Skinnesliperen kan periodevis generere noe støy, men arbeidet er ikke å anse som sterkt støyende. Maskinen beveger seg ganske raskt forbi langs sporet, slik at belastningen for de fleste beboerne langs trikkelinjen begrenses til én natt.

Noen steder skal imidlertid både utgående spor (fra sentrum) og inngående spor (mot sentrum) slipes, og da blir det nattarbeid totalt to netter på disse delstrekningene.

Sporveien sender ut varsel til berørte naboer i forkant av arbeidet.

– Vi beklager eventuelle ulemper som arbeidet medfører, og retter en stor takk for tålmodigheten til dem som blir berørt. Sporveien er opptatt av å ha en god dialog med naboer langs traseene der vi skal slipe, og vi sørger for å varsle så presist og nøyaktig som mulig i områdene der vi arbeider, sier Morten Nydahl i Sporveien.

Oversikt over når det jobbes på de ulike strekningene*:

Grefsenplatået – Glads vei – Doktor Smiths vei – Disen: Uke 29

Jernbanetorvet – Tinghuset – Dalsbergstien – Bislett – Adamstuen – Ullevål Sykehus – John Colletts Plass – Forskningsparken – Rikshospitalet: Uke 30 og natt til mandag/tirsdag i uke 31

Solli – Skarpsno – Nobels Gate – Thune – Skøyen: Fra natt til tirsdag 2. august (uke 31), uke 32 og natt til mandag i uke 33 (natt til mandag 14. august)

Øvre Slottsgate – Nationaltheatret – Solli: Uke 33

Rosenborg – Briskeby – Riddervolds plass: Natt til 18. august og natt til mandag 21. og tirsdag 22. (uke 33-34)

Ruseløkka – Aker Brygge: Natt til onsdag 23. august

Solli – Niels Juels gate – Vigelandsparken – Frogner Stadion – Majorstuen: Natt til torsdag 24. og fredag 25. august (uke 34)

Ved Geitabru: Natt til mandag 28. august (uke 35)

Øraker – Lilleaker – Ullern – Skøyen: Uke 35, natt til mandag 28. og tirsdag 29. august

Sinsenkrysset – Rosenhoff – Carl Berner – Sofienberg – Nybrua: Uke 35/36 (ikke fastsatt spesifikke datoer ennå)

*Det tas forbehold om endringer i tidsplanen

For mer informasjon, kontakt:
Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com

+47 90 87 37 86
Emner

Kategorier


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 977 00 400