Gå videre til innhold
Trikkesporet sperret etter brannen i Grensen, kran og arbeidere i sporet. Foto: Sporveien
Trikkesporet sperret etter brannen i Grensen, kran og arbeidere i sporet. Foto: Sporveien

Pressemelding -

Jobber for å få Oslo på sporet igjen

Det er fortsatt utfordringer for kollektivtrafikken etter den omfattende brannen i Grensen i Oslo sentrum. Stortinget T-banestasjon betjenes ikke, og trikken kjører ikke gjennom området.

Trikk- og T-banetrafikken blir berørt av hendelser på denne måten, og det påvirker flere hundre tusen reisende hver eneste dag. Vi gjør det vi kan for å avgrense varigheten og omfanget av arbeidet for at trafikken skal kunne gå som normalt igjen så raskt som mulig.

Sporveien jobber for fullt for å forhindre ytterligere konsekvenser for kollektivtrafikken mens arbeidet med å rydde i området rundt bygget som brant pågår. Oslo brann- og redningsetat har blant annet lagt ut sprengningsmatter og pukk for å skåne trikkens infrastruktur mot ytterligere skader mens opprydningsarbeidet pågår.

Stortinget T-banestasjon er også stengt for av- og påstigning for passasjerer inntil videre. Det er i tillegg til stengte utganger også påvist røykgasser og byggestøv i deler av området, og noen vannskader, Inntil videre vil alle T-banetog passere stasjonen uten å stanse.

Perrong Stortinget T-banestasjon.

Tidligst gjenåpning i midten av neste uke

Området rundt bygget som brant er ventet å være stengt inntil opprydningsarbeidene er ferdig, og deretter starter en omfattende jobb med å reetablere deler av trikkeinfrastrukturen:

  • Kjøreledningen til Trikken må monteres. I forbindelse med slukkingsarbeidet ble kjørestrømmen for trikken kuttet i hele området, og kjøreledningen er midlertidig tatt ned.
  • Sprengingsmatter og pukk må fjernes fra gatene.
  • Trikkesporet måles for å verifisere at det ikke er forskyvninger i infrastrukturen som må utbedres før trikken kan gjenoppta sitt vante driftsmønster gjennom Oslo sentrum.

– Sporveien starter nå med vask av bygg og stasjonsområde på Stortinget, kontroll og kvalitetssikring av alle tekniske systemer, samt reparasjon og driftsettelse av heiser og rulletrapper på Stortinget T-banestasjon. Retablering av trikkeinfrastrukturen kan tidligst starte i begynnelsen av neste uke, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Ina Helen Østby og legger til:

– Sporveien gjør det vi kan for å få kollektivtrafikken på sporet igjen – bokstavelig talt. Verken bruken av Stortinget T-banestasjon eller trikkeavgangene gjenopptas som normalt før opprydningsarbeidet er ferdig, infrastrukturen er kontrollert og utbedret; og alt er trygt og sikkert for de reisende.

Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien.

Emner

Kategorier

Regions


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

Kontakter

Ina Helen Østby

Ina Helen Østby

Pressekontakt Kommunikasjonssjef konsern / Head of Media Relations Pressesjef +47 481 54 148

Relatert innhold